Kurumların / bankaların karar alma süreçlerini güçlendirmek ve kurum içinde etkin bir bilgi akış sistemi oluşturmak amacıyla, aşağıda yer alan konularda yönetim danışmanlığı ve uygulama desteği sağlanır:

  • "Bilmeden İyileştiremeyiz" veya "Ölçmeden Yönetemeyiz" ilkelerinden hareketle kurum yöneticilerinin karar alma süreçlerinde kendilerine gerekli olan Bilgi Akış Sistemlerinin en ufak hizmet birimlerine indirgenmesi,
  • Kurum içinde üretilen yönetim raporlarının 'Gerekli ve Yeterli' sayıya indirilmesi,
  • Tüm yönetim raporlarının tek ve aynı veri kaynağından üretilmesi,
  • Tek ve doğru kaynaktan beslenen veri bütünlüğünün sağlanması,
  • Doğru, eksiksiz verilerle desteklenen müşteri bilgi deposu oluşturulması,
  • Yönetim karar mekanizmasına hizmet eden bilgi akışının oluşturulması.