Kurumların / bankaların operasyonlarını daha az maliyetle ve daha fazla verim alarak gerçekleştirmeleri amacıyla, aşağıda yer alan konularda yönetim danışmanlığı ve uygulama desteği sağlanır:

  • Operasyonel giderlerin kontrol altına alınması ve operasyonel süreçlerin revize ve gerekirse reorganize edilmesi,
  • Bankalar için faiz/kâr payı dışında kalan gelirlerin bilanço içindeki payını artırmak amacıyla ücret ve komisyonların 'maliyet bazlı' olarak belirlenmesi,
  • Satış ve satış dışı süreçlerin maliyeti ve etkinliğinin yeniden değerlendirilmesi,
  • Kurum içinde maliyet merkezleri ve kâr merkezlerinin kârlılık ölçümlemelerinin yapılması,
  • Ürün ve hizmetlerin iş akışları açısından ayrıştırılması,
  • Ürün ve hizmetlerin birim maliyetlerinin hesaplanması,
  • Masraf Dağılım Sisteminin oluşturulması,
  • Müşteri/Ürün Kârlılığı Sisteminin oluşturulması,
  • Kurum içinde Dahili Fon Transfer Fiyatlama Sisteminin kurulması ya da iyileştirilmesi.