Kurumların/ bankaların verimli ve kârlı bir büyüme trendi yakalamaları ve bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla, aşağıda yer alan konularda yönetim danışmanlığı ve uygulama desteği sağlanır:

  • Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerin net bir şekilde tanımlanması,
  • Tanımlanan bu stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli olan kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi,
  • Strateji Karnesinin oluşturulması,
  • Ana Performans Kriterlerinin saptanması,
  • Başarı Reçeteleri'nin hazırlanması.