Şirketlerin kendi yapılarına  özgü  veriler ve bilgiler üzerinden hazırlanan mali tablolar, hesaplamalar, ölçümlemeler, analiz ve değerlendimelerin belirlenen zaman aralıkları ile şirket yönetimlerine sunulması amacıyla, aşağıda yer alan konularda rapor paketleri üretilir ve analiz  desteği sağlanır:


- Şirkete özgü bilgilerin yer alacağı raporlama setlerinin, belirlenen aralıklarla Dostek tarafından üretilerek  istenen zaman aralıkları ile şirketin yetkili mercilerine, elektronik ortam ya da basılı rapor şeklinde, sunulması,
 

- Ürün/müşteri/tedarikçi bazındaki bilgi ve hesaplamaların, karşılaştırmalı analizler, rekabet analizleri ve gerekli değerlendirmeler ile birlikte, şirket içinde belirlenen yetki düzeylerine uygun olarak raporlanması,
 

- Şirket yönetimi tarafından talep edilmesi durumunda bankacılık ya da diğer dış borçlanma/finansman süreçlerinde bilgi ve pazarlık desteği verilmesi,
 

- Analizlerde, bankalarca uygulanan risk ve kredi değerlendirme standartları, şirketin bilançosunun vade-döviz cinsi- kur riski –likidite riski gibi unsurlar açısından yapısal özellikleri , Basel II kriterleri , genel kabul görmüş finansal raporlama kriterleri gibi yönlerden genel değerlendirme ve analizlere yer verilmesi,
 

- Yukarıda yer alan prensipler doğrultusunda, ‘Bankacı  gözüyle mali tablolar  ve analizleri’ ni içeren ‘ Dostek Bilgi Yönetim Sistemi ’  raporlama setinin şirketlerin dahili iş akışları ve dış ilişkilerinin başarılı gelişimi için vazgeçilmez bir  yönetim aracı olmasının sağlanması.